Налоговая информирует

Он-лайн послуги ДФС набувають популярності серед платників податків
Надання електронних сервісів — це реформування формату відносин з платниками, завдяки якому скорочується час на оформлення та подання звітності до контролюючих органів, підвищується оперативність надання та якість звітності, знижуються корупційні ризики завдяки уникненню безпосереднього спілкування з працівниками контролюючих органів.
На офіційному веб-порталі фіскальної служби (sfs.gov.ua) розміщено чимало електронних сервісів, за допомогою яких платники мають можливість скористатися корисною інформацією. Так, власники електронних ключів можуть користуватися послугами власного «Електронного кабінету платника», який не лише дозволяє подавати звітність он-лайн, а й надає користувачам можливість дистанційно перевіряти свої розрахунки з бюджетом та нагадує, коли і які податки необхідно сплачувати.
До уваги відвідувачів сайту діє загальнодоступний інформаційно — довідковий ресурс «ЗІР», який дозволяє здійснювати пошук інформації по певному податку, напрямку чи діяльності. Даний електронний сервіс працює з використанням ключових слів та шляхом перегляду інформації за певні періоди.
Варто зазначити, що через веб-сайт ДФС України платники мають змогу користуватися Податковим кодексом України, а також знайомитися з роз’ясненнями та коментарями відомства, рішеннями місцевих рад щодо розмірів ставок та порядку справляння місцевих податків та зборів, оперативно знаходити номери рахунків для перерахування податків, зборів та митних платежів.
Шановні платники! Не втрачайте можливість спростити своє життя. Ефективно плануйте робочий час за допомогою електронних сервісів, що функціонують на веб-сайті ДФС України.
Щодо оподаткування доходу від здавання земельного паю в оренду
Відповідно до п.п. 170.1.1 п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу України із змінами та доповненнями податковим агентом платника податку-орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю) є орендар.
При цьому об’єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі.
Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку 18 відсотків бази оподаткування.
За несвоевременную уплату авансового взноса единого налога предусмотрена ответственность
Согласно п. 295.1 ст. 295 Налогового кодекса плательщики единого налога первой и второй групп уплачивают единый налог путем перечисления авансового взноса не позднее 20 числа (включительно) текущего месяца. Такие плательщики могут осуществить уплату единого налога авансовым взносом за весь налоговый (отчетный) период (квартал, год), но не более чем до конца текущего отчетного года.
Согласно п. 122.1 ст. 122 Налогового кодекса неуплата или недоплата предпринимателем-плательщиком единого налога авансовых взносов единого налога в порядке и в сроки, установленные этим Кодексом, влечет за собой наложение штрафа в размере 50% от ставки единого налога, избранной плательщиком единого налога согласно этому Кодексу.
ГНИ в г. Дружковке обращает внимание единщиков на необходимость проведения сверки уплаченных сумм. Штраф у плательщиков единого налога рассчитывается не от суммы недоплаты, а от суммы обязательного платежа. Таким образом, даже незначительная сумма недоплаты может привести к начислению штрафа в размере 50% от суммы единого налога, обязательной к уплате.
Сумму прощенного долга необходимо задекларировать как дополнительное благо
Налогообложение доходов физических лиц регламентируется разделом IV Налогового кодекса Украины. Согласно пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Кодекса объектом налогообложения является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход. Перечень доходов, которые включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход, определен п. 164.2 ст. 164 Кодекса.
Одним из таких видов доходов является доход, полученный плательщиком как дополнительное благо в виде основной суммы долга (кредита) налогоплательщика, прощенного (аннулированного) кредитором по его самостоятельному решению, не связанному с процедурой банкротства, до истечения срока исковой давности, в случае если его сумма превышает 25% одной минимальной заработной платы (в расчете на год), установленной на 1 января отчетного года (пп. «д» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодекса).
Кредитор обязан уведомить о прощении долга и включить сумму прощенного долга в налоговый расчет по форме 1-ДФ. Должник отображает сумму такого дохода и начисленного на него налога в годовой декларации об имущественном состоянии и доходах, которую подает в срок до 1 мая года, следующего за отчетным. Физическое лицо обязано самостоятельнo оплатить до 01 августа cуммy налогового обязательства, указанную в пoданной им налоговой декларации.
ГНИ в г. Дружковке информирует, что подпункт «д» пп. 164.2.17 Налогового кодекса дополнен новым содержанием. Если физическому лицу начислено налоговое обязательство на сумму прощенного долга, который образовался по кредиту, полученному на приобретение жилья, такой плательщик имеет право оформить рассрочку на уплату налогового обязательства по НДФЛ на срок в течение трех лет, начиная с года, в котором задекларирована сумма такого налогового обязательства.Понравилась статья? Оцените ее - Отвратительно!ПлохоНормальноХорошоОтлично! (Нет оценок) -

Возможно, Вас так же заинтересует:
Загрузка...

Комментариев еще нет