Профсоюзы бюджетников поднимаются

Наша газета располагает совместным Постановлением президиумов 5 профсоюзов бюджетной сферы Украины (работников образования, здравоохранения, культуры, госучреждений и социальной защиты), в котором говорится о резком падении уровня жизни в данных отраслях и заявляется о начале широкомасштабных акций протеста.

В констатирующей части Постановления говорится:

Президії центральних комітетів профспілок працівників освіти і науки, охорони здоров’я, культури, державних установ і Центральної Ради Профспілки працівників соціальної сфери України наголошують на загостренні соціально-економічних проблем працівників бюджетної сфери, спричинених подальшим їх зубожінням. Ігнорування норм чинного законодавства в бюджетних галузях щодо оплати праці й надалі поглиблює розрив у заробітній платі працівників бюджетної та виробничої сфер. Рівень середніх посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних, науково-педагогічних, наукових, медичних, фармацевтичних працівників, як і багато років поспіль, не сягає навіть половини від гарантованих ст. 57 Закону України «Про освіту» та ст. 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я.

Визначення розміру посадових окладів за розрядами Єдиної тарифної сітки здійснюється в порушення норм статті 96 КЗпП України, статей 6 та 9 Закону України «Про оплату праці» на підставі встановленої Кабінетом Міністрів України фіксованої величини без врахування законодавчо затвердженої мінімальної заробітної плати, що спричиняє штучне стримування зростання заробітку бюджетників, не забезпечує їх соціального захисту в умовах невпинного підвищення цін і тарифів.

Застосування зазначених умов оплати праці спричинило, для прикладу, втрату заробітку кожним педагогічним працівником за 2010 рік в середньому біля 16 тисяч гривень, за січень-березень 2011 року — біля 1400 гривень щомісяця. Лікар недоотримав за минулий рік майже 18 тисяч грн. та щомісяця цього року втрачає по півтори тисячі. Соціальний робітник та соціальний працівник у 2010 році втратили по 4800 та 6600 гривень-відповідно. Працівник культури за 2010 рік в середньому втратив понад 8080 гривень.

Урядом не вжито заходів для поетапного підвищення, починаючи з 2011 року, розмірів оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників та приведення їх у відповідність до вимог ст.57 закону «Про освіту», що передбачено Указом   Президента   України   «Про   заходи   щодо   забезпечення   пріоритетного розвитку освіти в Україні».

Зрівнялівка в оплаті праці працівників, посади яких віднесено до 1-6 тарифних розрядів, подальше нівелювання рівня зарплати кваліфікованих фахівців та робітників простої праці знецінює спеціальну освіту, не стимулює до її здобуття та підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня, не мотивує молодь до роботи в бюджетній сфері.

Не виконуються домовленості, досягнуті в листопаді 2010 року за результатами зустрічі представників Профспілки працівників охорони здоров’я з Прем’єр-міністром України Азаровим М.Я., щодо запровадження з січня поточного року виплати медикам допомоги на оздоровлення, надання державної підтримки випускникам медичних навчальних закладів та додаткових гарантій при підвищенні кваліфікації лікарів.

Суперечливість законодавчих актів, незавершеність розпочатих процесів, невмотивованість багатьох рішень на місцях вже, починаючи з січня 2011 року, призвели до згубних наслідків у галузі культури. Започаткований Урядом механізм збереження та накопичення бюджетних коштів шляхом запровадження «дорожніх карт» та «оптимізації» передбачає закриття, злиття, перепрофілювання на місцях закладів культури, освіти, охорони здоров’я. Поширюється практика переведення працівників на умови роботи з неповним робочим днем, .неповні ставки, надання відпусток без збереження заробітної плати, зменшення або скасування виплат обов’язкового характеру та стимулюючих і компенсаційних виплат.

Не забезпечує нагальні життєві потреби рівень оплати праці працівників органів державної влади середньомісячна заробітна плата у 73,4% яких, перш за все спеціалістів районного рівня, з 1 квітня 2011 року складає 1215 гривень, що ставить їх на межу бідності. Здійснювана адміністративна реформа в Україні, яка передбачає скорочення майже на половину чисельності державних службовців, не супроводжується відповідним реформуванням оплати праці, яке б враховувало збільшення обсягів роботи з передбаченням додаткових видатків на цю мету в обсягах не менше 45 відсотків.

Президії виборних органів профспілок працівників освіти і науки, охорони здоров’я, культури, державних установ, соціальної сфери вимушені також констатувати про порушення Кабінетом Міністрів України зобов’язань за Генеральною угодою на 2010 — 2012 роки щодо поступового наближення в 2011 році середньорічного посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки до середньорічної мінімальної заробітної плати.

Викликає занепокоєння профспілок тенденція щодо прийняття нормативно-правових актів, в тому числі поданих за законодавчою ініціативою Президента України, без попереднього проведення соціального діалогу.

Такі дії породжують недовіру працівників до представників влади, сіють розчарування, невдоволення та свідчать про низьку ефективність соціального діалогу в Україні».

В Постановлении выдвигается ряд требований к Президенту Украины, Верховной раде и Кабинету Министров по немедленному приведению в соответствие с Законом вопросов оплаты труда и недопущении сокращения учреждений бюджетной сферы, а также необоснованному увольнению и отправке в бесплатные отпуска их работников.

«З метою відстоювання трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників освіти і науки, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, державних установ, — говорится в Постановлении, — провести масові акції протесту в регіонах 17 травня та в місті Києві 18 травня 2011 року».Понравилась статья? Оцените ее - Отвратительно!ПлохоНормальноХорошоОтлично! (Нет оценок) -

Возможно, Вас так же заинтересует:
Загрузка...