Налоговая информирует

Засідання «круглого столу» в ДПІ у м.Дружківка

Про сплату податку на прибуток  у контексті Податкового кодексу йшлося  за «круглим столом», що відбувся в ДПІ у м.Дружківка.

Засідання  відкрила в.о. начальника ДПІ у м.Дружківка Олена Чепракова, яка відзначила, що у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу цей податок зазнав найбільш значних змін. Серед них: поступове зниження ставки з 25 відсотків до 16,  впровадження нової методології визначення оподатковуваного прибутку, зміни в нарахуванні амортизації, введення податкових канікул для платників, у яких розмір доходів не перевищує 3 млн.грн. на рік та зарплата працівників яких  складає не менше ніж 2 мінімальних заробітних плати, пільгове оподаткування таких галузей як літакобудування, суднобудівництво, машинобудування для агропромислового комплексу.

В нових умовах для визначення об’єкта оподаткування застосовується  метод нарахувань та співставлень, який означає, що передплати перераховані або отримані, в податковому  обліку не відображаються, доходи від продажу товарів визнаються за датою переходу покупцеві права власності на товар, незалежно від фактичного надходження коштів,  а витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Ці нововведення викликають багато запитань у платників податків і саме з цього приводу відбулась зустріч за «круглим столом».

Олена Василівна звернула увагу, що в 2011 році платники податку на прибуток мають нестандартні звітні періоди: окремо складають декларацію за перший квартал, а далі складають наростаючим підсумком і подають декларацію з податку на прибуток за такі звітні податкові періоди: другий квартал, другий і третій квартали й другий – четвертий квартали 2011 року.

Починаючи з другого кварталу декларація з податку на прибуток вперше подається  за новою формою, яка розроблена під умови Податкового кодексу,  затверджена наказом ДПА України від 28.02.2011 г. N114 і складається із основного тексту декларації та 17 додатків.

Олена Василівна нагадала, що після переходу на нові правила обчислення податку на прибуток необхідно було, передусім, провести інвентаризацію основних засобів, в результаті якої визначити   перелік об’єктів та їх вартість, а також розподілити необоротні активи по групах, передбачених Податковим кодексом, і визначити для них нові терміни експлуатації. Статтею 145 розділу III Податкового кодексу  запроваджена розширена класифікація груп основних засобів (16 груп) і встановлені мінімально допу¬стимі строки корисного використання (експлуатації) активів кожної з них.

Якщо за результатами інвентаризації загальна вартість усіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку більша, то різниця, яка виникає, амортизується на загальних підставах у складі вартості груп основних фондів. Це означає, що в податковому обліку була відображена більш велика сума амортизації, ніж у бухгалтерському. Тобто підприємство, по суті,  включатиме до складу витрат частину амортизації, яка вже зменшувала об’єкт оподаткування  до дати набуття чинності Податковим кодексом, але податковою різницею це не буде визнано.

Якщо ж має місце зворотна ситуація – вартість усіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку менше загальної вартості усіх груп основних фондів  за даними податкового обліку, то така різниця вважається «тимчасовою податковою різницею» і амортизується як окремий об’єкт основних засобів із застосуванням  прямолінійного  методу впродовж 3 років.

Окрім балансової (умовно-первинної) вартості об’єкту  для правильного нарахування амортизації  необхідно також знати його ліквідаційну вартість, оскільки амортизація основних засобів  проводиться до донарахування  залишкової вартості об’єкту  ліквідаційної вартості. Податковий кодекс України  не дає визначення  ліквідаційної  вартості і не встановлює порядку її визначення.  В даному випадку необхідно скористатись  П(С)БО N 7, який визначає, що ліквідаційна  вартість -  це сума грошових коштів або вартість інших активів, яку підприємство чекає отримати від   реалізації (ліквідації)  необоротних активів  після закінчення терміну їх корисного  використання. І тут можливі наступні варіанти:

? прирівнювання ліквідаційної вартості  усіх основних засобів до нуля;

? встановлення певного відсотка від первинної вартості, який буде диференційованим по групах основних засобів;

? прогнозування та розрахунок фахівцями підприємства орієнтовної ліквідаційної вартості.

Згідно з правилами, визначеними  ст.145 розділу III Кодексу  амортизація здійснюється впродовж  терміну корисного використання об’єкту, який визначається платником самостійно з урахуванням  дати введення його до експлуатації, але не менше мінімально допустимих  термінів корисного використання, визначених  п.145.1 ст.145 розділу III Кодексу.

Згідно з пп.145.1.5 Кодексу підприємство може нараховувати амортизацію  п’ятьма методами:  прямолінійним, методом зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивним, виробничим. Нарахування амортизації для оподаткування здійснюється щомісяця за методом, визначеним окремо для кожної групи необоротних активів наказом про облікову політику для нарахування амортизації з метою складання фінансової звітності.

Олена Василівна звернула увагу платників  на необхідність консервації основних засобів у випадку, коли підприємство не працює  протягом тривалого часу. Під час консервації  нарахування  амортизації в податковому обліку припиняється. Крім того, не нараховується амортизація на об’єкт основних засобів,  який використовувався у  господарській дільності  не повний місяць.

Платники  податків приймали активну участь в обговоренні  питань. По закінченні засідання учасники «круглого столу» дійшли згоди у тому, що нововведення Податкового кодексу свідчать про намір держави запровадити нову філософію у сплаті податків. І для бізнесу, і для податкової служби такий підхід – безперечний позитив.

Пріоритетний напрям партнерства

Подання податкової звітності в електронному вигляді – пріоритетний напрям у розвитку партнерських стосунків між органами державної податкової служби та платниками податків. Звітність в електронному вигляді має багато переваг для платників податків – економія робочого часу та коштів на придбання бланків, гарантоване оперативне відстеження змін до форм звітності, і не тільки податкової, арифметичний контроль за показниками декларації, без паперова технологія подання звітності, уникнення витрат часу на черги при поданні звітності та ін.

Відповідно до пункту 49.4 статті 49 Податкового кодексу України платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації до органу державної податкової служби в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Отримати практичну допомогу з питань подання звітності в електронному вигляді можна в ДПІ у м.Дружківка за адресою: вул.Леніна, 26, кім.102 та 103 або за телефонами: 4-39-74, 4-56-13.

Сектор МРР та ДПІ

у м.ДружківкаПонравилась статья? Оцените ее - Отвратительно!ПлохоНормальноХорошоОтлично! (Нет оценок) -

Возможно, Вас так же заинтересует:
Загрузка...