Відповідь на питання, яке надійшло у ході проведення «гарячої лінії»

Питання: Прошу роз`яснити порядок надання уточнюючих декларацій з ПДВ та умови, за яких податковий орган має право не визнати таку звітність як податкову. Чи можливо надати уточнюючу декларацію про доходи приватного підприємця за умови наявності документально підтверджених збитків?
Відповідь: Відповідно до п. 5.1 ст. 5 Закону України від 21.12.00 № 2181 «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 15 цього Закону) платник податків до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє помилки у показниках раніше поданої податкової декларації, такий платник податків має право надати уточнюючий розрахунок, тобто щоб з моменту граничного строку подання декларації, в якій допущено помилки, минуло не більше 1095 днів. Якщо платник ПДВ сплатив суму недоплати ПДВ він повинен самостійно нарахувати та сплатити штраф у розмірі 5% від суми недоплати перед поданням такого уточнюючого розрахунку до ДПІ.
Стосовно умов, за яких податковий орган має право не визнати декларацію як податкову, повідомляємо, що податкова звітність з податку на додану вартість, включаючи Розшифровки, що містить:
• помилки в заповненні обов’язкових реквізитів (у тому числі помилковий індивідуальний податковий номер платника);
• без обов’язкових додатків;
• без передбачених формою відміток (у тому числі відмітки про подані додатки, вказано звітний період та період, за який виправляються помилки);
• із незаповненим значенням показників (показники, що не заповнюються через відсутність операцій, мають бути прокреслені);
• не підписана посадовими особами, не скріплена печаткою;
• має виправлення, підчистки, текст якої неможливо прочитати;
• заповнена за допомогою засобів, які не забезпечують збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності;
• за іншою формою, ніж така, що діє на момент подання документа, відповідно до вимог Закону N 2181, не визнається як податкова декларація.
У випадку подання платником звітності з вище переліченими недоліками, працівники ОДПС попереджають платника податків про їх наявність та про наслідки прийняття органами ДПС такої податкової звітності і пропонують надати нову, оформлену належним чином.
Якщо платник наполягає на прийнятті звітності, то звітність приймається, реєструється, на примірнику, що залишається у платника, проставляється штамп “ОТРИМАНО, попереджено про можливість невизнання”. При цьому платнику в триденний термін від дня отримання надсилається повідомлення про невизнання ОДПС декларації як податкової із зазначенням підстав та пропозицією надати нову, оформлену належним чином. В електронній базі дана податкова звітність тільки реєструється (без внесення показників) та отримує статус “До відома”.
Вказана позиція роз’яснена листом Державної податкової адміністрації України від 19.05.08 N 10061/7/16¬1417.
Стосовно надання уточнюючих декларацій з податку з доходів фізичних осіб повідомляємо, що згідно з п. 2 ст. 14 розділу ІV Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 № 13¬92 “Про прибутковий податок з громадян” (зі змінами та доповненнями), оподаткування доходів громадян податковими органами здійснюється на підставі: декларацій громадян про очікуваний (оціночний) у поточному році або про фактично одержаний ними протягом року доход; матеріалів перевірок діяльності громадян, проведених податковими органами; отриманих від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб­суб’єктів підприємницької діяльності відомостей про нараховані та виплачені платникам суми доходів і суми утриманих з них податків за формою, встановленою центральним податковим органом. Відповідно до ст. 13 розділу ІV Декрету № 13¬92 оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий доход, тобто різниця між валовим доходом (виручка у грошовій та натуральній формі) i документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов’язаними з одержанням доходу.
Згідно з п. 4 ст. 14 розділу ІV Декрету № 13¬92 громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю, надають податковому органу декларації за наслідками кожного звітного кварталу, а також звітного року у строки, визначені законом. В декларації зазначаються загальні суми одержаного доходу, витрат i сплаченого податку за звітний рiк або інший період, за який здійснюється оподаткування.
Уточнююча декларація з податку з доходів фізичних осіб надається відповідно до вимог п. 5.1 ст. 5 та ст. 15 Закону № 2181. При визначенні Вами результатів підприємницької діяльності, вважаємо за необхідне враховувати положення ст. 42 Господарського кодексу України, згідно з якими підприємництво ¬ це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Сектор МРР та ДПІ
у м.ДружківкаПонравилась статья? Оцените ее - Отвратительно!ПлохоНормальноХорошоОтлично! (Нет оценок) -

Возможно, Вас так же заинтересует:
Загрузка...