Запрошуємо до реєстрації бажаючих стати громадськими спостерігачами за проведенням ЗНО

Донецький регіональний центр оцінювання якості освіти за-
прошує до реєстрації бажаючих стати громадськими спостері-
гачами за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання
(ЗНО) 2017 року.

Громадське спостереження
здійснюється з метою за-
безпечення об’єктивності,
відкритості та прозорості про-
ведення зовнішнього незалеж-
ного оцінювання, широкого та
об’єктивного інформування гро-
мадськості про його перебіг.
Нагадуємо, що етапи прове-
дення ЗНО, на яких здійснюється
громадське спостереження по-
чинаються з реєстрації осіб, які
виявили бажання пройти ЗНО. А
реєстрація розпочинається з 6
лютого 2017 року.
Надалі спостереження може
здійснюватися за проведенням
ЗНО в пунктах проведення ЗНО;
визначення результатів ЗНО, за-
сідання регламентних комісій та
експертних груп при регіональних
центрах оцінювання якості осві-
ти. Ознайомитися з календарним
планом та порядком реєстрації
громадських спостерігачів ради-
мо на сайті регіонального центру
http://test.dn.ua/ в розділі «Гро-
мадське спостереження».
Громадські спостерігачі — це
особи, які досягли 18-річного
віку й делеговані громадськими
організаціями, батьківськими ко-
мітетами, піклувальними радами
навчальних закладів, засобами
масової інформації для здійс-
нення громадського контролю за
проведенням ЗНО на громадсь-
ких засадах, що пройшли реєст-
рацію в регіональному центрі
оцінювання якості освіти та от-
римали посвідчення громадсь-
кого спостерігача встановленого
зразка.
Телефон координатора з пи-
тань громадського спостережен-
ня — 097-283-51-94.Понравилась статья? Оцените ее - Отвратительно!ПлохоНормальноХорошоОтлично! (Нет оценок) -

Возможно, Вас так же заинтересует:
Загрузка...