Застосування фінансових санкцій за несвоєчасну реєстрацію платником ПДВ

Статтями 181 та 182 Розділу V Податкового кодексу України  визначено вимоги, за яких особи можуть або зобов’язані зареєструватись як платники податку на додану вартість.

Відповідно до пункту 181.1 статті 181 Розділу V Кодексу під обов’язкову реєстрацію як платника податку на додану вартість підпадає особа (крім особи, яка є платником єдиного податку), у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з Розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 тис. грн. (без урахування податку на додану вартість).

Водночас під обов’язкову реєстрацію як платника ПДВ підпадають особи, що проводять операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного у статті 172 Митного кодексу України). При цьому реєстрація таких осіб як платників ПДВ здійснюється незалежно від того, чи досягають вони загальної суми операцій з постачання товарів/послуг понад 300 тис. грн., а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством.

Особа, яка підлягає обов’язковій реєстрації як платник податку на додану вартість, повинна подати до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву платника податку на додану вартість за формою N 1­ПДВ не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто загального обсягу оподатковуваних операцій понад 300 тис. грн. (пункти 183.1 та 183.2 статті 183 Розділу V Кодексу). При цьому, якщо останній день строку подання Заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день (пункт 183.6 статті 183 Розділу V Кодексу).

У разі переходу осіб із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку, на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, у випадках, визначених главою 1 розділу XIV цього Кодексу, за умови, що такі особи відповідають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 цього Кодексу, реєстраційна заява подається не пізніше 10 числа першого календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом (пункт 183.4 статті 183 Розділу V Кодексу).

Будь­яка особа, яка підлягає обов’язковій реєстрації як платник податку на додану вартість, і у випадках та порядку, передбаченими статтями 180 ­ 183 Розділу V Кодексу, не подала до органу державної податкової служби Заяву, несе відповідальність за ненарахування або несплату податку на додану вартість на рівні зареєстрованого платника податку на додану вартість без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування (пункт 183.10 статті 183 Розділу V Кодексу).

Такій особі орган державної податкової служби зобов’язаний самостійно за результатами проведення документальної перевірки визначити суму податкового зобов’язання з податку на додану вартість без врахування сум податку, нарахованих під час придбання товарів/послуг, та застосувати штраф у розмірі 25 відсотків (50 відсотків ­ при повторному порушенні) суми такого зобов’язання (підпункт 54.3.1 пункту 54.3 статті 54 та пункт 123.1 статті 123 Розділу II Кодексу).

Крім того, відповідно до підпункту 129.4 статті 129 Кодексу нараховується пеня, визначена підпунктом 129.1.2, із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день заниження.  Нарахування такої пені здійснюється за весь період заниження у день настання строку погашення податкового зобов’язання, нарахованого контролюючим органом (тобто у день узгодження).

Враховуючи вищенаведене, при складанні актів перевірок в актах перевірок суми пені не нараховуються і не зазначаються. Про обов’язок сплати платником податків сум пені зазначається у відповідних формах податкових повідомлень­рішень, які вручаються платнику під розписку. Передбачається нарахування зазначеної пені в автоматичному режимі та на підставі розрахунка податкового зобов’язання та штрафних (фінансових) санкцій.

Особа, яка не зареєстрована як платник податку на додану вартість, не має права подавати податкові декларації з податку на додану вартість, але може самостійно сплатити обраховану суму податку на додану вартість. При цьому штрафи відповідно до пункту 120.1 ст.120 Кодексу за неподання податкових декларацій з податку на додану вартість до такої особи не застосовуються.

 

Сектор взаємодії із ЗМІ

та громадськістю

ДПІ у м.ДружківціПонравилась статья? Оцените ее - Отвратительно!ПлохоНормальноХорошоОтлично! (Нет оценок) -

Возможно, Вас так же заинтересует:
Загрузка...